Sprawdź swoje zgłoszenie
SPRAWDŹ SWOJE ZGŁOSZENIE

Popraw poniższe błędy:

OK
WEŹ UDZIAŁ
Do udziału w loterii uprawniają zakupy dokonane od 15.08 do 30.09.2022 r.
NAGRODY:
POBIERZ REGULAMIN
pobierz regulamin
Gwarantujemy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych
Organizator akcji promocyjnej wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych jej uczestników odbywało się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”). Dane osobowe uczestników akcji promocyjnej są niezbędne organizatorowi akcji jedynie w celu jej przeprowadzenia, szczegóły w REGULAMINIE
tel.: (42) 636 90 97
tel.: (42) 636 90 93
e-mail: biuro@smolar.pl www.smolar.pl ul. Inżynierska 15 93-569 Łódź